OC5:FTR-op-clm-split-x-Gluu OX

From OSIS Open Source Identity Systems
Jump to: navigation, search

{{#vardefine:DtArticleSortKey|}}

FTR-op-clm-split-x-Gluu OX

{{#vardefine:page|{{#if:{{#var:page}}|{{#var:page}}|FTR-op-clm-split-x-Gluu OX}}}}{{#vardefine:nr|{{#if:{{#var:nr}}|{{#expr:{{#var:nr}}+1}}|1}}}}{{#vardefine:url|{{#replace:{{#var:page}}| |_}}}}{{#if:FTR-op-clm-split-x-Gluu OX|{{#if:{{#var:DtArticleSortKey}}||}}}}{{#ifeq:{{#var:header}}|no||

{{#ifeq:no|no||
{{#if:{{#var:refs}}|[[{{#var:page}}|no_ref's]]|[[Special:Call/DT Article show Refs,page={{#var:page}},refs=yes|ref's]]}}}} {{#if:{{#var:DtArticleSortKey}}|({{#var:DtArticleSortKey}})}}    list help  [[Special:Call/DT Article copy,cat=OC5 Result,from={{#var:page}},namespace=OC5|copy]]  [[Special:Call/DT Articles list XML,type=OC5 Result,title={{#var:page}},namespace=OC5|as XML]]  edit
}}
{{#if:|Feature Test Result |Feature Test Result }}   FTR-op-clm-split-x-Gluu OX
Test Identifier   bgcolor={{{color}}}}}|FTR-op-clm-split
Primary Solution   bgcolor={{{color}}}}}|Gluu OX
Test   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl:|category = FeatureTest|namespace = OC5|include={FeatureTest}:identifier |includematchparsed=/identifier\s*=\s*FTR-op-clm-split/s| noresultsheader= no matching test found.\n

}}

Date Tested   bgcolor={{{color}}}}}|19 August 2013
Tested by   bgcolor={{{color}}}}}|Javier Rojas Blum
Outcome   bgcolor={{{color}}}}}|Works
Solutions Involved   bgcolor={{{color}}}}}|{{#if: Gluu_OX | OC5:Gluu_OX | }} {{#if: | [[OC5:]] | }}  
  bgcolor={{{color}}}}}|{{#if: | [[OC5:]] |   }}
Operating System   bgcolor={{{color}}}}}|Fedora 18 x86_64
Browser   bgcolor={{{color}}}}}|Firefox 22.0
Notes   bgcolor={{{color}}}}}|https://svn.gluu.info/repository/openxdi/oxAuth/Client/src/test/java/org/xdi/oxauth/interop/SupportsReturningDifferentClaimsInIdTokenAndUserInfoEndpoint.java
#######################################################
TEST: OC5:FeatureTest-Supports Returning Different Claims in ID Token and UserInfo Endpoint
#######################################################
-------------------------------------------------------
REQUEST:
-------------------------------------------------------
POST /seam/resource/restv1/oxauth/register HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Host: localhost

{
  "redirect_uris": [
    "https://seed.gluu.org/oxauth-rp/home.seam",
    "https://client.example.com/cb",
    "https://client.example.com/cb1",
    "https://client.example.com/cb2"
  ],
  "response_types": [
    "token",
    "id_token"
  ],
  "application_type": "web",
  "client_name": "oxAuth test app"
}

-------------------------------------------------------
RESPONSE:
-------------------------------------------------------
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache

{
  "client_id": "@!1111!0008!CD88.1493",
  "client_secret": "f47947cf-f4f3-4434-a17f-c82f7ad2016c",
  "registration_access_token": "ecc9f636-19b4-49b7-8645-2140cc5c4221",
  "registration_client_uri": "https://localhost:8443/seam/resource/restv1/oxauth/register?client_id=@!1111!0008!CD88.1493",
  "client_id_issued_at": 1376970665,
  "client_secret_expires_at": 1377057065,
  "redirect_uris": [
    "https://seed.gluu.org/oxauth-rp/home.seam",
    "https://client.example.com/cb",
    "https://client.example.com/cb1",
    "https://client.example.com/cb2"
  ],
  "response_types": [
    "token",
    "id_token"
  ],
  "application_type": "web",
  "client_name": "oxAuth test app",
  "token_endpoint_auth_method": "client_secret_basic",
  "subject_type": "public",
  "id_token_signed_response_alg": "RS256",
  "require_auth_time": false,
  "request_uris": [],
  "scopes": [
    "openid",
    "address",
    "profile",
    "phone",
    "email"
  ]
}

-------------------------------------------------------
REQUEST:
-------------------------------------------------------
https://localhost:8443/seam/resource/restv1/oxauth/authorize?response_type=token+id_token&client_id=%40%211111%210008%21CD88.1493&scope=openid&redirect_uri=https%3A%2F%2Fseed.gluu.org%2Foxauth-rp%2Fhome.seam&nonce=f4bcc50c-b2b5-4cc3-a878-ebe9f1d995a3&state=af0ifjsldkj&request=eyJ0eXAiOiJKV1MiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZXNwb25zZV90eXBlIjpbInRva2VuIiwiaWRfdG9rZW4iXSwiY2xpZW50X2lkIjoiQCExMTExITAwMDghQ0Q4OC4xNDkzIiwic2NvcGUiOiJvcGVuaWQiLCJyZWRpcmVjdF91cmkiOiJodHRwcyUzQSUyRiUyRnNlZWQuZ2x1dS5vcmclMkZveGF1dGgtcnAlMkZob21lLnNlYW0iLCJub25jZSI6ImY0YmNjNTBjLWIyYjUtNGNjMy1hODc4LWViZTlmMWQ5OTVhMyIsInN0YXRlIjoiYWYwaWZqc2xka2oiLCJ1c2VyaW5mbyI6eyJjbGFpbXMiOnsiZ2l2ZW5fbmFtZSI6bnVsbCwiZmFtaWx5X25hbWUiOm51bGx9fSwiaWRfdG9rZW4iOnsiY2xhaW1zIjp7Im5hbWUiOnsiZXNzZW50aWFsIjp0cnVlfSwiZW1haWwiOm51bGx9fX0.MJfPZFkG0l8VqtyuvR6ei5FyJDFsgTw1cHhij_RvnxY

-------------------------------------------------------
RESPONSE:
-------------------------------------------------------
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://seed.gluu.org/oxauth-rp/home.seam#access_token=db50cdc8-2320-42f5-be39-ab8d02ebe43b&token_type=bearer&expires_in=3599&id_token=eyJ0eXAiOiJKV1MiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImprdSI6Imh0dHBzOi8vbG9jYWxob3N0Ojg0NDMvc2VhbS9yZXNvdXJjZS9yZXN0djEvb3hhdXRoL2p3a3MiLCJraWQiOiIxIn0.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2xvY2FsaG9zdDo4NDQzIiwiYXVkIjoiQCExMTExITAwMDghQ0Q4OC4xNDkzIiwiZXhwIjoxMzc2OTc0MjY5LCJpYXQiOjEzNzY5NzA2NjksInN1YiI6Im1pa2UiLCJveEludW0iOiJAITExMTEhMDAwMCFENEU3Iiwibm9uY2UiOiJmNGJjYzUwYy1iMmI1LTRjYzMtYTg3OC1lYmU5ZjFkOTk1YTMiLCJhdXRoX3RpbWUiOjEzNzY5NzA2NjgsImF0X2hhc2giOiJsMW96RHZIMkxQb2E1ZG9heXBxQUFnIiwib3hWYWxpZGF0aW9uVVJJIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODQ0My9zZWFtL3Jlc291cmNlL3Jlc3R2MS9veGF1dGgvY2hlY2tfc2Vzc2lvbiIsIm94T3BlbklEQ29ubmVjdFZlcnNpb24iOiJvcGVuaWRjb25uZWN0LTEuMCIsImVtYWlsIjoibWlrZUBnbHV1Lm9yZyIsIm5hbWUiOiJNaWNoZWFsIFNjaHdhcnR6In0.iiGp-TWrki9avl9qheNF-zaIDj_b4Hh6-fmHMm6ihnXKOgfckQANt0GIakWmEGpb1swyecgTWxgDEP2_YnX0yp5LoDGkb41C9izdWp2chW6BCtEDlRocI-Kx5-ZK53BQedhAdrsNYPARRd5CzpNsolZjrpU1E_Ds-kTKTq6sHhhIsjpdhRdWhOdLrTTVccW3u1Tyr8ePHgyKUgDp1ojq5PowG1hgimjU3Ol0BzyERwvTn6LUgDaehpnM1KUHn35gHszldiHdoscz3a6P2zd7rHKSNObM1bjQeEUv3OYNtbKYwF7A1LS0_zmiQ0QOyNWxZ0zg_GecqqqGusC0zbaHlA&auth_level=10&auth_mode=basic&session_id=4b01dd66-9ede-42a1-9078-b25a107d1b49&state=af0ifjsldkj&scope=openid

-------------------------------------------------------
REQUEST:
-------------------------------------------------------
GET /seam/resource/restv1/oxauth/userinfo HTTP/1.1
Host: localhost
Authorization: Bearer db50cdc8-2320-42f5-be39-ab8d02ebe43b

-------------------------------------------------------
RESPONSE:
-------------------------------------------------------
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store, private
Pragma: no-cache

{
  "sub": "mike",
  "given_name": "Michael",
  "family_name": "Schwartz"
}


===============================================
Custom suite
Total tests run: 1, Failures: 0, Skips: 0
===============================================

Back To

{{#dpl: namespace = OC5 | linksto = OC5:FTR-op-clm-split-x-Gluu OX }}